Fréderic Luksemburg

Portfolio

Smartphone Keuze

Een advies in de vorm van een infographic. Ik heb door middel van enquêtes en desktopresearch onderzocht waar de smartphone gebruikers op hebben gelet bij het aankopen van een smartphone en wat zij de belangrijkste functies vinden waaraan hun smartphone moet voldoen. Alle reacties en antwoorden heb ik geanalyseerd en daar mijn conclusies uit getrokken. De uitkomst van het onderzoek heeft de vorm van een infographic. Met behulp van de infographic wordt de gebruiker aan de hand van keuzes stapsgewijs geleid naar een advies over welk smartphone platform wellicht het beste aansluit bij wat de gebruiker verwacht van zijn of haar smartphone.

Ik heb de keuzes van de elementen in de infographic goed overwogen. In eerste instantie lag het idee er voor een statische infographic waarbij alle stappen al direct zichtbaar waren. Na overleg met collega’s en wel overwogen beslissingen leek het me beter om de infographic interactief te maken waarbij de gebruiker alleen de keuzes ziet die hij of zij kan maken afhankelijk van eerder gemaakte keuzes. De werking wordt in een korte intro uitgelegd in de infographic en wijst zich verder vanzelf uit.

Studie jaar: CMD jaar 3
Stage: Osage
Jaar: 2011

Projects, Assignments & Leisure

My work